Update: 21-3-2022
 

Op deze pagina kunt u de actuele stand van zaken lezen m.b.t. het coronavirus en de maatregelen op onze school. 

Wijzigingen per 23 maart 2022

Het kabinet heeft besloten om de coronamaatregelen verder te versoepelen. Er gelden nog wel een aantal adviezen. 

Gewijzigd testbeleid 

Het dringende advies aan leraren en leerlingen van groep 6, 7 en 8 om twee keer per week preventief een zelftest te doen vervalt per direct. Wel blijft het advies om bij klachten een (zelf)test te doen. Vooralsnog blijft het mogelijk om hiervoor zelftesten aan te vragen, zowel voor leerlingen als voor personeelsleden.  

Mondkapjes dragen 

De verplichting om in en rond het OV, mondkapjes te dragen vervalt per woensdag 23 maart 2022, dat geldt tevens voor het leerlingenvervoer. Waar het druk is, kunt u uzelf en anderen beschermen door een mondkapje te dragen. 

Basisadviezen tegen corona blijven belangrijk 

Corona is niet weg. Er zullen nog steeds mensen ziek worden van corona en er blijft een groter risico voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Een aantal basisadviezen helpt nog steeds om besmetting te voorkomen: handen wassen, hoest en nies in de elleboog, blijf thuis bij klachten en doe een test, zorg voor voldoende frisse lucht en haal een vaccin, booster- of herhaalprik. 

 

Wijzigingen per 18 februari 2022 

 • Ben je besmet met het coronavirus? Vanaf vandaag ga je vijf dagen in isolatie in plaats van zeven dagen, mits je 24 uur geen klachten meer hebt.
 • Richtlijnen rondom groepsgrootte, cohortering en gespreide looproutes vervallen.
 • Ouders, verzorgers en andere externen mogen weer in de school, ook zijn open dagen weer mogelijk. Wel moeten hier de 1,5 meter afstand en het gebruik van mondneusmaskers nog gehandhaafd worden.
   

Wijzigingen per 25 februari 2022

 • Het is niet meer nodig om 1,5 meter afstand te houden. Basismaatregelen zoals regelmatig handen wassen en voldoende ventileren gelden wel.
 • Mondkapjes zijn niet meer nodig in de school. In het leerlingenvervoer is het nog wel nodig om een mondkapje te dragen.
 • Het dringende advies voor leerlingen (voor groep 6 t/m 8) en onderwijspersoneel om twee keer per week een zelftest te doen blijft.
   

Leerling met klachten

Heeft uw kind klachten die passen bij het coronavirus? Doe dan het volgende:

Corona in de klas geen quarantaine

Was een leerling bij iemand met corona? Als de leerling geen klachten heeft die passen bij corona, kan de leerling naar school. Ouders letten extra goed op de gezondheid van hun kinderen.

Let op: leerlingen blijven wel thuis bij klachten.
Zij doen dan een zelftest of laten zich testen door de GGD.

Als er over langere termijn meerdere besmettingen op de groep zijn, doet de GGD uitbraakonderzoek. Dan kan de GGD nog wel adviseren om een quarantaine-advies te geven voor de hele groep.
Als een hele groep of klas in quarantaine moet, dan geeft de school zoveel mogelijk les op afstand. Ook kan de school een huiswerkopdracht meegeven.


Informeer school bij ziekte en quarantaine
Is uw kind ziek, in thuisquarantaine of isolatie? Informeer de school altijd over de afwezigheid van uw kind. Zit een leerling in quarantaine en is hij/zij niet ziek, neemt u contact op met de leerkracht om af te stemmen hoe uw kind lessen kan volgen. Ziekte en quarantaine kunnen tussen 8.00 en 8.20 uur gemeld worden op school. Aan de telefoon zullen hierbij door de telefoondienst een aantal vragen gesteld worden, zoals naam, achternaam, geboortedatum kind, groep, datum positieve zelftest, datum positieve GGD test, vermoedelijke plek besmetting thuis, school etc. en de laatste dag op school.

Kind met een kwetsbare gezondheid
Sommige leerlingen hebben een zwakke gezondheid of zij hebben gezinsleden die behoren tot een risicogroep. Ouders twijfelen daardoor misschien of ze hun kind naar school moeten sturen. Als ze twijfelen nemen ze contact op met de behandelende arts, of met de jeugdarts (JGZ-arts) Wieteke Vink, die aan de school verbonden is.

Coulance en begrip
Wij vragen u ook om begrip en coulance in die situaties waarin het niet mogelijk is om op de oude vertrouwde wijze de les te verzorgen. Mede door ziekte bij leerkrachten en het daarbij behorende grote personeelstekort kan het nog steeds gebeuren dat klassen afstandsonderwijs krijgen, door invallers onderwijs krijgen of soms zelfs naar huis moeten zonder dat vervangend onderwijs geboden kan worden. Noodopvang kan slechts geboden worden in het geval de school geheel tijdelijk moet sluiten.


Basisregels voor iedereen:

 • Was vaak en goed je handen;
 • Hoest en nies in je elleboog;
 • 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen in de samenleving;
 • Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie;
 • Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen.