Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad van de Linde  bestaat uit ouders en personeel. De leden van de raad worden gekozen door alle ouders en personeel van de school. Via de medezeggenschapsraad op school praten ouders en personeel mee over het schoolbeleid.

Betrokkenheid schoolbeleid

Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Over verschillende onderwerpen praat de medezeggenschapsraad mee. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school. 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Onder ons bestuur vallen meerdere scholen, daarom kent het bestuur een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Deze raad praat mee over het beleid van het schoolbestuur dat voor alle scholen geldt. De leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zijn ook ouders en personeel. Ze worden gekozen door de medezeggenschapsraden van de scholen.  

Vertegenwoordiger van achterban

De leden van de medezeggenschapsraad worden gekozen door alle ouders of personeel van de school. Leden van de medezeggenschapsraad vertegenwoordigen daarmee hun eigen achterban.

Lidmaatschap

Voor het lidmaatschap van de medezeggenschapsraad geldt een verplichte band met de school als ouder of docent. Het lidmaatschap van een medezeggenschapsraad stop automatisch als die band er niet meer is. Zonder band met de school is het niet mogelijk om de achterban te vertegenwoordigen.

Personeelsgeleding:
Thomas Berkhout
Kirsten ter Brake
Lauren Kuipers
Cristie van Benthem

Oudergeleding:
Arnaud Papma (Voorzitter)
Marije Lauwers (Secretaris)
Stefan Teunis 
Unver Etmekci

Wilt u in contact komen met de MR, dan kan dat via: mr@obs-delinde.nl