De Linde is een openbare school. Dit houdt in dat onze school toegankelijk is voor alle kinderen zonder onderscheid in godsdienst of levensbeschouwing. We dragen bij aan de ontwikkeling van onze kinderen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving. We gaan uit van diversiteit. Iedereen is namelijk anders. Onze zoektocht is die naar inclusie. Onder inclusie verstaan we de mate waarin verschillen er mogen zijn en hoe we deze verschillen kunnen benutten.

Diversiteit is “being invited to the party”
Inclusie is “being asked to join in and dance”

Wij willen graag samen dansen en we wensen dat iedereen bij ons kan dansen alsof er niemand kijkt!