Kwaliteitsbeleid

Wij zijn een school die kritisch is op zichzelf en bijstuurt op basis van reflectie, onderzoek, feedback en gesprekken.  

Wat maakt onderwijs tot goed onderwijs? Wat zijn de indicatoren van goed onderwijs? En wie is in een positie om daar een oordeel over uit te spreken? 

De meningen over onderwijs zijn legio, iedereen heeft immers ervaring met onderwijs. Begrijpelijk is dan ook dat er net zoveel meningen zijn over wat de kwaliteit van het onderwijs bepaalt. Is dat een hoog cijfer op een toets? Of Als het kind zich richt op maatschappelijke issues? Of als we insteken op creatief en kritisch denken? 

Het kan nuttig zijn om in de discussie over kwaliteit van onderwijs een onderscheid te maken tussen goed onderwijs in engere en in bredere zin. Goed onderwijs in engere zin heeft te maken met de kwaliteit van onderwijsprocessen. Het gaat hier met name over de pedagogiek, de didactiek die we hanteren en de wijze waarop we de onderwijsprocessen organiseren. 
Deze visualiseren we in school als de onderwijsdriehoek. Dit zijn de drie pijlers die bijdragen aan kwaliteit van onderwijs in de engere zin. 

Hoe we zicht krijgen op onze kwaliteit leest u onder het kopje waardering.