Alles wat aandacht krijgt, groeit!

Alle kinderen willen met plezier naar school. Veiligheid, verantwoordelijkheid en respect zijn onze kernwaarden om dat te realiseren.

Mensen groeien van positieve aandacht en met deze insteek hebben wij gekozen voor PBS.

Een schoolbrede aanpak die uitgaat van een positieve benadering en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Uw kind(eren) zitten 27,5 uur per week op school en gaan daarna naar huis, oppas, BSO, verenigingen of anderen. Omdat kinderen te maken hebben met verschillende benaderingen betrekken we iedereen die het horen wil bij deze aanpak. Omdat wij weten dat school het niet alleen kan.

Ook op De Linde hebben leerkrachten en leerlingen te maken met negatief gedrag. Een pestvrije school of omgeving bestaat volgens ons niet. We kunnen wel vanuit een positieve benadering, duidelijke waarden en gedragsafspraken onze gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen om goed gedrag te zien en te stimuleren.

Want hoewel iedereen wel eens te maken krijgt met negatief gedrag wil iedereen met plezier werken en naar school gaan. En mocht de positieve benadering voor een kleine groep niet werken dan hebben we duidelijke consequenties afgesproken.

Meer informatie over PBS? Download dit document.