Waardering

​Jaarlijks kijken we naar de resultaten van ons onderwijs. Dat doen we op de volgende manieren:

Waardering van le​​erkrachten

Aan de hand van onze kwaliteitskaarten evalueren we in de bouwvergaderingen onze onderwijskundige speerpunten. Op basis van de reflectie van onze leerkrachten worden er verbeterpunten met elkaar afgesproken. 

 Waar​dering ouders en kinderen

We vragen ouders en kinderen een tevredenheidsonderzoek in te vullen. Voor ons is de uitslag van dit onderzoek belangrijk om te checken of dat wat onze bedoeling is ook zo over komt bij ouders en kinderen. 

Vanaf groep 6 vragen wij onze leerlingen de Scol leerlingvragenlijst in te vullen. https://www.scol.nl/so/wat-is-de-leerlingscol


Waardering ​externen

We krijgen ook externe waardering voor het onderwijs op onze school, bijvoorbeeld door de onderwijsinspectie. 


Leeropbren​gsten en evaluaties

Op onze school brengen we alle leeropbrengsten in kaart door middel van observaties, methode-gebonden toetsen, leerstofonafhankelijke toetsen (zoals CITO). De leerkrachten brengen eigenschapppen, motivatie, zelfbeeld en houdingen van kinderen  binnen het onderwijsplansysteem Planb²  samen. http://planb2.nl

Deze manier van werken stelt om zicht te houden op de leerresultaten van onze school, de verschillende groepen en de kinderen. 
De analyse van de opbrengsten vinden plaats door de leerkrachten, de IB-er en de schoolleiding. 

Lesobservaties en collegiale consultatie
Leren doen we samen op de Linde. De leerkrachten gaan bij elkaar op lesbezoek, zodat ze van en met elkaar kunnen leren. 
De schoolleiding en de IB-ers gaan op lesbezoek bij leerkrachten.