Vakantie en vrije dagen

Schoolvakanties 2022 - 2023

Herfstvakantie                                                  15 oktober                                          23 oktober                           
Kerstvakantie 24 december  8 januari
Voorjaarsvakantie 25 februari 5 maart
Pasen 7 april 10 april
Meivakantie 22 april 7 mei
Hemelvaart 18 mei 21 mei
Pinksteren 29 mei  
Zomervakantie 22 juli 3 september

Overige vrije dagen

Zie hiervoor de agenda op ons ouderportaal Mijn School. 

Verzuimbeleid

De gemeenten in Noordoost Twente en de schoolbesturen hebben een gezamenlijk verzuimbeleid vastgesteld. Deze hanteren wij op onze school. U kunt via deze link het document downloaden.