Pedagogiek

'Alles wat aandacht krijgt, groeit!'

Op De Linde werken wij aan een positief sociaal en moreel klimaat. We zetten hiervoor de gedragsaanpak van Positive Behavior Support (PBS) in.
Het gewenste gedrag stimuleren wij door kinderen vaardigheden en kennis bij te brengen en door het stimuleren van een positieve houding.

We hebben drie pedagogische kernwaarden: Veiligheid, Respect en Verantwoordelijkheid. Deze kernwaarden komen naar voren in onze gedragsverwachtingen en de gedragslessen die we geven. Maar bovenal geloven wij erin dat het uitdragen van onze normen en waarden en het voorbeeldgedrag dat daarbij hoort, een belangrijke bijdrage levert aan het leren van de kinderen. Veiligheid zien wij als de basis om tot leren te komen. Als kinderen zich veilig voelen komen ze toe aan het optimaal benutten van hun mogelijkheden.

Een duidelijke en vooral voor kinderen herkenbare structuur en sfeer van vertrouwen, zijn daarbij belangrijk. We besteden daarom veel aandacht aan het vergroten van de sociale veiligheid, mede omdat er dan meer effectieve leertijd overblijft.

We hanteren schoolbreed 4 kapstokregels. Het is een beperkte set regels die navolgbaar zijn voor iedereen binnen de school.   

Meer informatie over PBS? Bekijk de volgende site:  https://swpbs.nl/ouders