Ons onderwijs

Basisschool de Linde is een ambitieuze, toekomstgerichte basisschool.  
Bij ons word je gestimuleerd om boven jezelf uit te stijgen. Dit doen we door het bieden van een veilige plek waar je jezelf kunt zijn.  

Veiligheid zien wij als de basis om tot leren te komen. Als kinderen zich veilig voelen komen ze toe aan het optimaal benutten van hun mogelijkheden.  
Een duidelijke en vooral voor kinderen herkenbare structuur en een sfeer van vertrouwen zijn daarbij belangrijk.  
We besteden veel aandacht aan het vergroten van de sociale veiligheid, zodat er een fijne sfeer heerst en er meer effectieve leertijd overblijft.  

We kennen een herkenbare verdeling in de dag, waarbij de kinderen zich in de ochtend richten op het ontwikkelen van basisvaardigheden, taal en rekenen. In de middag is het onderwijs op de Linde  thematisch ingericht, waarbij samenwerking en gedeelde kennisopbouw centraal staat. De kinderen worden in de gelegenheid gesteld om hun kennis toe te passen.  

Wat we voor de kinderen wensen, wensen we ook voor onszelf. Een proces van continue leren.  Leraren staan centraal en werken samen in professionele leergemeenschappen. Daardoor geven we inhoud aan een cultuur van onderzoeken, samenwerken en delen. We bieden eveneens een opleidingsplek aan studenten van de PABO en nemen deel aan het kennisnetwerk lerende leraren. 

Uiteraard hebben we de ouders van onze kinderen nodig. Wij vinden het belangrijk om hen vanaf het begin te betrekken bij ons onderwijs. We doen dit onder ons motto: 'samen werken aan een leven lang leren'. Dit zorgt voor betere resultaten van leerlingen en het verhoogt de kans op succes en prestaties van kinderen op school en in hun toekomst.