Onderwijskundige pijlers

De pijlers waar ons onderwijs op steunt zijn: 

BASISVAARDIGHEDEN 
Taal  en rekenen. 
In onze geletterde maatschappij is een goede lees- en schrijfvaardigheid van zeer groot belang. Het is een basisvaardigheid die nodig is op school, maar ook thuis, onderweg en in het vervolgonderwijs. Een goede lees- en schrijfvaardigheid  is essentieel voor schoolsucces en maatschappelijk functioneren. Naast het lezen en schrijven is het leren rekenen een belangrijke vaardigheid, omdat we voortdurend verzeild raken in situaties waarbij getallen en rekenvaardigheden een rol spelen. Wij willen kinderen afleveren die gecijferd de wereld ingaan.   

BURGERSCHAP 
We leven samen, we werken samen, we leren samen.  
Wij zien leren als een sociaal ontwerpproces binnen onze mini-maatschappij. We bieden de kinderen een brede algemene kennis, zodat ze, in de veilige oefenplaats van de school, met een open geest bij leren dragen aan een duurzame samenleving. 
We onderscheiden hierin de talentdomeinen van Talenten Voeden©: Vaardigheden, houdingen, zelfbeelden, motivatie en leren kinderen deze aan.  
Binnen de volgende vakgebieden besteden we aandacht aan burgerschap: 
De wereld oriënterende vakken: aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. 
Engels, Humanistisch vormingsonderwijs (HVO), culturele- en kunstzinnige vorming, erfgoededucatie en de inzet van het kidsteam. 

GEZONDHEID 
Welbevinden, actieve leefstijl en gezond eten 
We vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de gezondheid van onze kinderen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat lichamelijk actieve kinderen hogere schoolprestaties leveren. Door ons in te zetten voor gezondheid helpen we gezondheidsverschillen tussen kinderen te verkleinen. We stimuleren met ons eet-en drinkbeleid gezonde eetkeuzes bij kinderen.  
Daarnaast draagt gezonder gedrag van kinderen bij aan betere sociale vaardigheden en succesvollere (school-) loopbanen.  
Ons beleid met betrekking tot PBS (positive behavior support) is gericht op het creëren van welbevinden. Dit is de mate waarin kinderen zich lichamelijk, geestelijk en sociaal goed voelen. Tevens hebben we een duidelijk beleid met betrekking tot begrenzen van gedrag om veiligheid en autonomie van leerlingen te vergroten.  
Daarnaast hebben we een vakleerkracht gymnastiek, deze ziet alle kinderen 1 keer in de week. De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben daarnaast één keer per week gym van de eigen leerkracht. De kleuters spelen en gymmen dagelijks onder leiding van de eigen leerkracht.
Ook is er aandacht voor kinderen waarbij de motoriek zwakker ontwikkeld is. Voor hen is er de mogelijkheid om buiten de schooltijden om Motorische Remedial Teaching van de vakleerkracht te ontvangen. De leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben één keer per 5 weken een natte gymles in het zwembad.
Daarnaast werken we samen met Boescoolfit, zodat onze kinderen kennis kunnen maken met een gevarieerd sportaanbod.