Sport en bewegen

Dat sport en bewegen belangrijk is weten we allemaal. Net als andere basisscholen gaat groep 3 t/m 8 twee keer per week naar de sportzaal voor de gymlessen. De onderbouw maakt meerdere keren gebruik van onze speelzaal om te bewegen.

Leerlijn dans

Dit schooljaar doet locatie de Thij mee in een leerlijn dans om aandacht te hebben voor verschillende soorten dans. Samen met Kaliber muziekschool krijgen de leerkrachten workshops en oefenen ze met de leerlingen verschillende dansen. 

Boescoolfit. 

In Oldenzaal kunnen kinderen kennismaken met allerlei sporten en activiteiten via www.boescoolfit.nl