Elk kind heeft talent.

We willen op onze school dat kinderen hun talenten kunnen ontdekken en kunnen ontwikkelen. In het schooljaar 2015-2016 organiseren we activiteiten op school en na school in samenwerking met verschillende partijen zoals: Boescoolfit, de Voedingsschool en Impuls. 

Om ons te professionaliseren participeren we in het promotieonderzoek van Tim Post aan de Universiteit Twente en scholing in o.a. Wetenschap en Techniek. meer informatie: https://www.utwente.nl/bms/setd/ 

Om te kunnen ontdekken waar je talenten liggen en om deze te ontwikkelen hebben we aandacht voor vier domeinen in ons onderwijs, namelijk: beeldvorming, vaardigheden, houding en motivaties. 

Om te ervaren hoe je jouw talenten kunt inzetten bieden we op zes gebieden activiteiten aan. Om aandacht te hebben voor alle gebieden werken we hierin samen met verenigingen, bedrijven en stichtingen.