Taal en communicatie

Onze leerlingen komen steeds meer en via allerlei platformen en media in aanraking met taal en communicatie. Naast de taallessen op school besteden we steeds meer aandacht aan “presenteren” van bijvoorbeeld een werkstuk of spreekbeurt. Dit gebeurt via PowerPoint, Prezi of andere platforms. Leerlingen hebben vaak al een mobiel of tablet waarmee ze communiceren met elkaar. Op school besteden we hier aandacht aan tijdens onze leerlijn mediawijsheid.

Engels vanaf groep 1.

In het schooljaar 2012-2013 zijn we gestart met Engelse les vanaf groep 1. Spelenderwijs maken ze vanaf groep 1 kennis met deze wereldtaal. Deze leerlijn loopt door t/m groep 8. Ons doel met Engels is om onze leerlingen kennis te laten maken met een wereldtaal en deze toe te passen in allerlei praktische contexten als: op vakantie, op het internet en andere. In groep 1 t/m 4 maken we gebruik van de methode I-pockets en in groep 5 t/m 8 maken we gebruik van de methode Take it Easy. 

Burgerschap en humanistische vormingslessen.

Grote en kleine mensen stellen vragen. Sommige daarvan raken levensthema’s als liefde, dood, identiteit, natuur, geloof, goed en kwaad. Levensvragen dus. We hebben er niet meteen een antwoord op.

Op De Linde bieden we vanaf groep 5 elke week humanistische vormingslessen aan om burgerschap vorm te geven op onze school. Dit wordt gedaan door een speciaal daarvoor bevoegde leerkracht. In groep 1 t/m 4 staan we ook stil bij de verschillende thema's, maar dan op een meer speelse manier rondom de thema's in de klas of actualiteit. 

In de lessen Humanistisch Vormingsonderwijs en Levensbeschouwing (HVO) onderzoeken kinderen dergelijke vragen op een interactieve, speelse en creatieve manier. 

De leerlingen:

  • Onderzoeken hun eigen ervaringen en ideeën;
  • Leren zelf keuzes te maken en te verantwoorden;
  • Worden aangemoedigd te communiceren over wat ze denken, voelen, willen en doen;
  • Leren open te blijven staan voor de mening van anderen.

Meer informatie vindt u op http://gvoenhvo.nl/humanistisch-vormingsonderwijs