Wat ga ik later doen als ik klaar ben met school?

Het ontstaan van de Stichting

Het lijkt een trend. Jongeren die niet weten wat ze na de opleiding gaan doen. “Ik heb de studie commerciële economie met succes afgerond, maar wil graag in de zorg aan de slag.” of “Ik weet nu wat ik kan, ik ben cum laude afgestudeerd, maar ik heb geen idee wat ik wil.” Geen of verkeerde keuzes leiden tot veel stress op jonge leeftijd. Aangemoedigd door ouders en school worden veel opleidingen op kracht, maar met succes afgerond. Alle vinkjes zijn gezet en alle punten behaald. Je kunt het! Maar heeft er ooit iemand gevraagd wat je echt wilt en waar je van droomt?    

Uit onderzoek blijkt dat kinderen tussen hun 10e en 14e jaar al beroepen uitsluiten als zij er geen kennis van genomen hebben. Dit kan betekenen dat talentvolle jongeren voor bepaalde beroepen verloren gaan. Daarom kunnen we niet vroeg genoeg beginnen om kinderen ervaringen op te laten doen in allerlei beroepen. 

Om ons heen zien we jonge mensen met burn-out verschijnselen, omdat ze geen houvast hebben voor de toekomst, geen aansluiting vinden na de opleiding, een verkeerde richting hebben gekozen, of omdat ze simpelweg geen idee hebben van wat ze willen. 
Mede doordat het onderwijs sterk is ingericht op cognitieve ontwikkeling (wat kan ik) en niet op ervaring (wat ga ik doen) of motivatie (wat wil ik), worden veel keuzes verkeerd gemaakt. 

Daarom zijn er twee initiatieven ontwikkeld. Een persoonlijke digitaal portfolio dat gevuld wordt door het kind, de ouders en school. Het tweede initiatief is een stichting

Het concept Zikke is ontwikkeld door twee  basisschool directeuren  (Mariaschool in Reutum en OBS de Linde) in samenwerking met Inc. 

Inmiddels ontwikkeld Zikke zich steeds verder en integreren we het gedachtengoed steeds verder op de Linde.

https://www.facebook.com/volgzikke/ 

http://www.zikke.nl