Elk schooljaar organiseren we de kunst en cultuurweken waarin elk jaar een bepaald thema centraal staat. We werken hierin samen met allerlei instanties zoals: Kunstenscholen Kailber, de muziekschool, Impuls en andere instanties.

Gedurende het jaar worden er allerlei activiteiten georganiseerd en nemen we deel aan excursies of workshops die op school worden gegeven. Voor alle activiteiten kunt u een kijkje nemen op de website van kunst en cultuur educatie in Oldenzaal.

http://ceppo-oldenzaal.nl

http://www.boescooltuur.nl 

HVO (humanistisch vormingsonderwijs)

Op De Linde krijgen leerlingen vanaf groep 5 drie kwartier per week humanistische vormingslessen. In de lessen Humanistisch Vormingsonderwijs en Levensbeschouwing (HVO) onderzoeken kinderen op een interactieve, speelse en creatieve manier. 

 De leerlingen:

    Onderzoeken hun eigen ervaringen en ideeën;

    leren zelf keuzes te maken en te verantwoorden;

    worden aangemoedigd te communiceren over wat ze denken, voelen,

    willen en doen;

    leren open te blijven staan voor de mening van anderen.

Zo kan ieder kind zelf ervaren wat waardevol is aan het bestaan en leren ze eigen waardebesef en levensovertuiging te ontwikkelen. Om kritisch en creatief om te gaan met vragen rondom normen, waarden en levensovertuiging.

Meer informatie kunt u vinden op gvoenhvo.nl/humanistisch-vormingsonderwijs/