Goed gedrag en pest protocol

Op bestuursniveau hebben wij een goed gedrag en pest protocol beschreven. Dit is een uitgebreide beschrijving van de wijze waarop wij werken. Met onze aanpak (PBS) zetten we in op preventie en benadrukken we wat er goed gaat. We hebben op schoolniveau afgesproken wat we doen als het niet lukt of als we ongewenst gedrag signaleren. 

De samenwerking met ouders is hierbij cruciaal. Samen signaleren we meer en samen kunnen we bepalen wat de beste aanpak en ondersteuning is bij bijvoorbeeld een pestsituatie. 

U kunt hier het volledige protocol downloaden.