Ouderraad

Op beide locatie hebben we een ouderraad. De beide ouderraden houden zich bezig met het ondersteunen, helpen en organiseren van allerlei activiteiten binnen school. Wij maken graag en veelvuldig gebruik van de inzet en ondersteuning van ouders. Hierbij geldt ook; vele handen maken licht werk. Ook als u maar een enkele keer kunt helpen is dat welkom. U kunt zich aanmelden voor een werkgroep of voor meer informatie contact zoeken met de voorzitter van de ouderraad.

De ouderraad van de Thij is te bereiken via: or.delindethij@gmail.com

En te volgen via Twitter: @ordelindethij