Medezeggenschap raad

De medezeggenschap is op school geregeld door een officieel goedgekeurd reglement. De MR bestaat uit twee geledingen: de oudergeleding bestaand uit ouders en de teamgeleding die gevormd wordt door leerkrachten.

De MR vergadert acht keer per jaar en houdt zich actief bezig met de ontwikkeling van De Linde. De MR beslist mee over belangrijke zaken, zoals het vaststellen van het schoolplan, veiligheid en ouderparticipatie. Verder geeft de MR advies over de financiƫn van de school, het personeels- en taakbeleid.

De MR heeft een afvaardiging in de GMR van Consent. De vergaderingen zijn voor belangstellenden vrij toegankelijk. De MR vergadert elke eerste woensdag van de maand. 

De voorzitter van de MR is: Sabine Bennes (interim)  

De secretaris van de MR is: vacature

Email:  mr@obs-delinde.nl