Educatief partnerschap

Educatief partner is een essentieel onderdeel van ons onderwijs. Samen met u zijn we verantwoordelijk voor het plezier en de leerontwikkeling van uw kind(eren) op De Linde.   

Informatieverstrekking van school naar ouders

Elke maand ontvangt u van de directie Het Lindeblad. Hierin worden informatie over onze school, ontwikkelingen, veranderingen en aankondigingen met u gedeeld. Deze ontvangt u per mail.

10 minuten gesprekken

Minstens 3x per jaar wordt u voor een 10 minutengesprek uitgenodigd. Deze gesprekken zijn vaak n.a.v. het rapport of tussentijdse toetsen. Het kan voorkomen dat de leerkracht u vaker uitnodigt om met u de ontwikkeling van uw kind(eren) te bespreken.

Informatieavond

Aan het begin van het schooljaar wordt er een informatieavond georganiseerd waar de leerkracht met u het schooljaar van de betreffende groep doorneemt. U ontvangt hiervoor een uitnodiging.

Een gesprek op initiatief van de ouders

U kunt als ouders altijd een gesprek aanvragen met de leerkracht over uw kind(eren). U kunt hiervoor contact zoeken met de leerkracht van uw kind en samen een geschikt moment vinden.

Een gesprek met de directie

U kunt als ouders altijd een gesprek aanvragen met de directie. Als het gaat over de leerontwikkeling en het welbevinden van uw kind, vragen wij u dit eerst met de leerkracht te bespreken. Mocht u er met de leerkracht niet uitkomen of u wilt een gesprek over een ander onderwerp kunt u contact opnemen met:

Wendy Brasz.
info@obs-delinde.nl
tel: 06-535 360 73

Meehelpen met activiteiten

De ouderraad van beide locaties kunnen uw hulp altijd gebruiken bij de verschillende activiteiten. Op dit moment zijn beide ouderraden voldoende bezet, maar hulp bij specifieke activiteiten is altijd welkom. Zie daarvoor ook de informatie bij ouderraad.