De Speellinde

De Speellinde is een gezellige  peutergroep waar kinderen van  2 tot 4 jaar op een speelse manier veel leren. Juf Yvet Holsbeek is VVE gecertificeerd en biedt de kinderen een veelzijdig aanbod binnen een warme omgeving. De Speellinde zit in onze school aan de Zandhorstlaan.
Deze peutergroep is geopend als de school open is.

Tijdens schoolweken elke ochtend geopend van 8.15 uur  tot 12.15.uur

 

Voor nadere informatie verwijs ik u naar de website van Kinderdagopvang Kiekeboe.