Voor- en vroegschoolse educatie

Onze locatie op de Thij is een VVE gecertificeerde school.  Dit betekent dat wij goed contact onderhouden met de peuterspeelzalen waar het VVE programma draait. Samen met de peuterspeelzalen Pino en Okkio zorgen we voor een doorgaande lijn van de peuterspeelzaal naar de basisschool.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderwijs voor zeer jonge kinderen met een (taal)achterstand. Hiermee kunnen kinderen spelenderwijs hun taalachterstand inhalen, zodat zij een goede start kunnen maken op de basisschool. Bron: www.rijksoverheid.nl

Kinderen die het VVE programma hebben krijgen extra aandacht in de kleine krijgen gedurende de dag. Dit betekent dat zij naast de normale kringen met de hele klas op taalgebied en sociaal emotioneel extra hulp krijgen in een kleine kring. Als kinderen laten zien dat zij door goede prestaties deze extra hulp niet meer nodig hebben dan gaan zij mee met de hele groep.

VVE en de gemeente Oldenzaal.

De gemeente Oldenzaal is verantwoordelijk voor het VVE in haar stad. Samen met de gemeente en andere VVE scholen hebben we overleg om de VVE geïndiceerde kinderen zo goed mogelijk te volgen.