Voortgezet onderwijs

Onze leerlingen gaan na groep 8 naar het voortgezet onderwijs. We hebben in Oldenzaal de bijzondere situatie dat alle basisscholen gekoppeld zijn aan het Twents Carmel College. De Linde is gekoppeld aan de locatie De Thij van het Twents Carmel College http://www.twentscarmelcollege.nl 

Leerlingen die doorstomen naar het VMBO, HAVO of VWO gaan allemaal naar locatie De Thij van de TCC. De leerlingen op het VMBO stromen in het derde jaar naar de Potskampstraat. Leerlingen met een ander advies gaan naar de locatie Potskamp of het praktijkonderwijs aan de Leliestraat. 

Een nieuwe school is een spannende ervaring. Als u alvast wilt weten wat u te wachten staat kunt u kijken op http://groep8.twentscarmelcollege.nl