Passend onderwijs

Passend onderwijs betekent voor ons dat wij kinderen zo goed mogelijk willen begeleiden bij het ontdekken en ontwikkelen van hun mogelijkheden en talenten. Wij hebben in ons ondersteuningsprofiel beschreven wat onze mogelijkheden en grenzen zijn. Mocht u hier meer over willen weten kunt u op school ons profiel inzien en bespreken met ondergetekende. 

Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Alle basisscholen maken dan deel uit van een samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband 2302 (www.swv2302.nl).

De scholen van het samenwerkingsverband hebben afspraken gemaakt over de basisondersteuning die in elke school geboden wordt (zie het document daarover op de website www.swv2302.nl). Naast deze basisondersteuning kan er op scholen extra ondersteuning geboden worden aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Schoolondersteuningsprofiel

Stroomschema Procedure bij aanmelding op een basisschool.

Stroomschema Procedure zorgplicht als uw kind al op de basisschool zit.

Als u vragen of zorgen heeft kunt u altijd bij de leerkracht, interne begeleider en directeur terecht.

Wendy Brasz