Basisschool De Linde

Basisschool de Linde is een openbare school met twee locaties in Oldenzaal. We hebben een locatie gelegen tussen de wijken de Essen en Graven Es aan de Oosterikweg en een locatie gelegen in de wijk de Thij. We ontvangen kinderen en ouders vanuit heel Oldenzaal en zelfs uit de omliggende gemeenten.

We streven er samen met u naar om uw kind(eren) een veilige en prettige leeromgeving te bieden waar uw kind(eren) met plezier kunnen leren.

We leren kinderen graag hun talenten te ontdekken en begeleiden waar dat nodig is. Om hun talenten te leren ontdekken richten we ons op de cognitieve en creatieve vakken en het sociaal emotionele gedeelte. Om dit te realiseren werken we samen met de Universiteit Twente in een promotie onderzoek. (http://doc.utwente.nl/88200/1/schoolaanzet-talentraamwerk.pdf)

Cognitieve vakken: 'leren leren'

Rekenen, taal, lezen en Engels

Wereldoriƫntatie; geschiedenis, aardrijkskunde, natuur

Creatieve vakken: 'leren communiceren'    

Muziek, handvaardigheid, tekenen en techniek

Sociale media en computervaardigheden

Sociaal emotionele gedeelte: 'leren je eigen geluk te creĆ«ren'

Veiligheid: samen zorgen we ervoor dat we met plezier naar school gaan

Respect: alleen met respect voor elkaar en vertrouwen kunnen we werken aan een goede relatie tussen kind, ouder en leerkracht.

Verantwoordelijkheid: kinderen, ouders en leerkrachten blijven leren en in ontwikkeling om het beste bij elkaar naar boven te halen.

Samen met uw kind(eren) en u werken we aan de toekomst.